Vape: Anak Itu Amanah

Oleh: Roselinee Mohammad Radzi

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluargamu daripada api neraka…” (Surah al-Tahrim, Ayat 6)

Ini memberikan makna yang jelas bahawa setiap individu mempunyai tanggungjawab yang besar untuk memastikan diri dan keluarga terhindar daripada api neraka dalam apa jua keadaan sekalipun. 

Peranan ibu dan bapa tidak hanya terhad kepada memberi makanan, pakaian dan tempat berlindung sahaja. Malah ibu bapa sewajarnya mempunyai sifat qawwam iaitu bertanggungjawab, mengambil berat, memenuhi keperluan, mengurus, prihatin, memimpin, mengawal dan membela anak-anak di bawah tanggungan mereka. 

READ MORE...