ANAK ANDA AKAN MENGUASAI MATEMATIK DENGAN AKTIVITI PRAKTIS, MUDAH DAN BERKESAN

FokusPembelajaranyang Praktis,Mudah danBerkesan!

  PRAKTIS

  Pakej Awal Sains disusun secarasistematik bersesuaian denganperkembangan pemikirananak berusia 4-6 tahun. Setiapaktiviti dijalankan menggunakanpendekatan eksperimen untukmeningkatkan kemahiran danpengalaman saintik anak anda.

  MUDAH

  Pakej Awal Sains disusun secarasistematik bersesuaian denganperkembangan pemikirananak berusia 4-6 tahun. Setiapaktiviti dijalankan menggunakanpendekatan eksperimen untukmeningkatkan kemahiran danpengalaman saintik anak anda.

  BERKESAN

  Pakej Awal Sains disusun secarasistematik bersesuaian denganperkembangan pemikirananak berusia 4-6 tahun. Setiapaktiviti dijalankan menggunakanpendekatan eksperimen untukmeningkatkan kemahiran danpengalaman saintik anak anda.

  APAKAH KESANNYA JIKA ANAK ANDA TIDAK BERFIKIRAN SAINTIFIK?

  Lemah pemikiran saintifik bermaksud anak anda tidak mahir berfikiran seperti berikut:

  Mempersoalkan Pemerhatian:

  Mengapakahlangit biru? Apakah yang menyebabkan banjir?Kenapakah perlu belajar untuk menjadi pandai?Dan banyak lagi…

  Sentiasa Menerima Kemungkinan Idea yangDirumuskan Ada Kelemahannya:

  Sah atau puntidak sesuatu rumusan itu bergantung kepadadata dan fakta yang diperoleh melalui kajian.

  Sentiasa Mempersoalkan Rumusan yang Dibuat:

  Jika misalnya rumusan bahawa langit hanya birudi atas permukaan laut…kajian patut dibuat untukmelihat warna langit di atas permukaan hutan.

  Sentiasa Terbuka Membuat Kajian Baharu:

  Sikap terbuka untuk mencari rumusan yang betulmerupakan pemikiran saintifik yang baik.

  Membuat Kajian:

  Mendapatkan maklumatlanjut misalnya tentang warna-warna langit.Mereka bentuk kajian untuk memastikan adakahlangit sentiasa biru pada sesuatu masa…

  Berfikir Secara Kreatif:

  Jika rumusan padasesuatu permasalahan tidak menepati data danfakta kajian, pemikiran saintik menuntut untukanak anda berkiran kreatif bagi mencari34 rumusan yang lain.

  Pakej Awal Sains dilengkapi panduan untuk guru danibu bapa bagi setiap aktiviti.Setiap tahap disediakanbuku teks iaitu panduanaktiviti untuk guru dan bukumakmal untuk murid. Ibubapa dan guru disediakanbuku panduan rujukanbersiri Mudahnya Sains danKembara Sains.

  • Buku Teks Awal Sains Prasekolah 1
  • Buku Makmal Awal Sains Prasekolah 1

  • Buku Teks Awal Sains Prasekolah 2
  • Buku Makmal Awal Sains Prasekolah 2

  KLIK UNTUK BUAT PEMBELIAN