KAEDAH FONEMIK CEPAT MEMBACA

Anak anda boleh membaca sebelum bersekolah lagi dengan CEPAT MEMBACA

  MUDAH

  Mengajar membaca kini lebihmudah melalui kaedah CepatBaca kerana menekankan aspekkesedaran fonem. Pengajarandifokuskan kepada kemahiranasas membaca yang terkini.Pembelajaran disusun sesuaidengan perkembangan usia anak.

  LENGKAP

  Cepat Baca padat denganaktiviti pelajaran, pengukuhandan pengayaan yang menepatigaris panduan kurikulumprasekolah. Bagi memudahkanproses pengajaran, Cepat Bacadilengkapi dengan maklumatdan panduan pengajaran untukibu bapa dan guru pada setiapmuka surat.

  MENGHIBURKAN

  Anak akan ceria belajar melaluirangsangan video animasi danlagu yang menghiburkan. Bahanbercetak pula disulami denganilustrasi, pantun, dan cerita yangmenarik. Belajar membaca kinimenjadi lebih menarik dan anakpasti tidak akan bosan.

  APA KESANNYA JIKA ANAK TIDAK LANCAR MEMBACA?

  Risiko bagi anak yang masih tidak boleh membacaadalah apabila dia menginjak ke tahun satu. Anak yangmasih tidak boleh membaca pasti ketinggalan apatahlagi dengan pembelajaran di sekolah yang semakinmencabar.

  Anak yang mempunyai masalah membaca bukan hanyatertumpu kepada subjek bahasa Malaysia, ia pastimenjejaskan pembelajaran bagi subjek-subjek lain.

  Aspek psikologi anak juga pasti terganggu apabila diaberada di sekolah rendah. Masalah membaca mungkinmenimbulkan rasa rendah diri lantas anak tidakbermotivasi untuk belajar.

  MENGAJAR MEMBACA SEMEMANGNYA MUDAH DENGAN CEPAT MEMBACA! ANAK ANDA PASTI SUKAKANNYA!

  Pakej Cepat Baca dilengkapidengan panduan mengajaryang lengkap dalamsetiap halaman buku teks.Video animasi dan lagujuga memaparkan kaedahpengajaran yang perlu dilaluioleh anak. Kursus kaedahmengajar “Cepat Baca” jugadisusun untuk ibu bapadan guru meningkatkankefahaman dalam kaedahmengajar membaca.

  Pakej Cepat Baca - Tahap 1
  RM29.00
  Pakej Cepat Baca - Tahap 2
  RM29.00
  Pakej Cepat Baca - Tahap 3
  RM29.00
  “This book provide basic skills for reading success."

  Dr. Shukri Abdullah, Pakar Bijak Belajar

  “Syabas! Kaedah yang berkesan untuk pelbagai keupayaan pembelajaran."

  Dr. Nor Hamidah Salleh, Parkar Perunding Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja