Pakej Jumbo Pendidikan Islam Sekolah Rendah
RM449.00

Menggunakan Sistem Ejaan Jawi Baku dan terkini


Meningkatkan keupayaan membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat yang mudah


Memenuhi sukatan pelajaran Fikah, Akhlak, Akidah dan Sirah bagi sekolah-sekolah agama


Selaras dengan sukatan pelajaran pendidikan Islam

AWAL SCHOOL

Ketahui Cara Mudah Mendidik Anak