Belajar Al-Quran dalam Masa 2 Jam

Apa itu Al-Barqy?

KAEDAH BELAJAR MEMBACA AL-QURAN YANG CEPAT, CERIA & ANTI-LUPA

CEPAT

Tidak perlu masa yang lama untuk membolehkan anda boleh membaca al-Quran

CERIA

Kaedah Al-Barqy dilengkapi dengan teknik-teknik yang interaktif dan menggelakkan anda berasa bosan

ANTI-LUPA

Pendekatan berdasarkan kata kunci memudahkan anda untuk tidak lupa perkara yang dipelajari.

RESPON DARIPADA PESERTA KAMI

TESTIMONI


A New Experience of Flavor

Coffee tastes have changed so much that I remember around 2012, introducing a much more acidic coffee into our blend thinking we were going to lead customers into a new experience of flavour, only to be dismayed on day one with customer’s dissatisfaction with a fruitier and more flavourful coffee. Coffee is after all the seed of a fruit. From then on, we began to work at a gradual pace, turning up the brightness a little, season after season. Today we can proudly craft a coffee with notes of lemon meringue, strawberry or passionfruit and find people on all sides of the counter are learning and developing their pallets.

Almarhum Drs. Haji Muhadjir Sulthon (IAIN Sunan Ampel)

Pengarang Buku Al-Barqy

Kaedah Al-Barqy dilengkapi denganpanduan mengajar yang lengkapdalam setiap halaman buku teks danbuku aktiviti. Video animasi dan lagujuga membantu pembelajaran anak.Kursus kaedah mengajar “KaedahAl-Barqy” juga disusun untuk ibu bapadan guru meningkatkan kefahamandalam kaedah mengajar.