5 Tip Untuk Mengukuhkan Kemahiran Menulis Anak

Oleh: Alifah Abdul Aziz

Menulis merupakan satu kemahiran yang perlu dipelajari oleh anak. It is an acquired skill. Dalam kemahiran berbahasa, kemahiran menulis merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai. Ia berada pada tahap yang lebih tinggi daripada kemahiran mendengar, bertutur dan membaca kerana melibatkan aspek fizikal iaitu kemahiran motor halus dan koordinasi mata dan tangan.

Anak perlu dibimbing dari peringkat awal lagi supaya boleh menulis. Bermula dengan aktiviti menconteng, mewarna, menyalur, menyambung garis putus-putus dan menyalin, kesemua aktiviti ini perlu dilalui oleh anak supaya mahir menulis. Asasnya, anak-anak perlu banyak melakukan latihan untuk mahir menulis. Practice makes perfect!

READ MORE...